Turso 20.11.2007 Toimenpiteet Hietalahdessa

Vuosi sitten vastaavassa artikkelissamme Korsteenissa esitimme tavoitteemme saada Turso liikkeelle jo kesän 2007 aikana. Mutta havaitsimme jo keväällä, että tavoite on liian optimistinen ja teimme suosiolla päätöksen siirtää tavoitettamme vuodella eteenpäin. Aivan kuten tämän kaltaisissa isoissa entisöintiprojekteissa useimmiten käy niin varsin monia, aikaa vieviä yllätyksiä on tullut töiden edetessä eteen. Olemme kuitenkin halunneet noudattaa alkuperäistä päätöstämme tehdä entisöinti mahdollisimman huolellisesti ja perusteellisesti, tinkimättä mistään perusasioista.

Turson kunnostustöitä on jatkettu edelleen keskeytyksettä Hietalahdessa. Olemme saaneet pääosin rautarakennetyöt valmiiksi, muutamia vielä edessä olevia tehtäviä lukuun ottamatta. Varsin suuritöisiä tehtäviä ovat olleet mm. miehistöhyttien seinien siirto alkuperäisiin paikkoihin, hiiliboksien ja vesisäiliöiden valmistus tarkastusluukkuineen, kattilahuoneen toisen pelastusoven toteutus, samoin erilaisten ylimääräisten aukkojen ja reikien paikkaus eri puolilla alusta. Uusien ikkunaventtiilien asennus ja ikkunoiden sisäkehysten valmistaminen on myös suoritettu. Alasivuhyttien ilmanvaihtoputkistot on valmistettu, korsteenin sisäpiippu ja yläpanta korjattu. Kaikki öljytekniikkaan liittyneet laitteet ovat purettu ja öljytankit ja pilssi puhdistettu. Lisäksi kaikki turkkipellit ovat uusittu kattila- ja konehuoneessa sekä kattiloiden eristys ja suojapellitys on uusittu. Teknisten tilojen puhdistustyöt ovat edenneet niin pitkälle, että osittain on voitu suorittaa pohja- ja pintamaalauksia näissä tiloissa. Myös kaikki tilat ovat eristetty Sprefix- eristeellä. Luonnollisesti monia muitakin yksityiskohtia on kunnostettu, joten kyllä myös metallimiehillä on töitä riittänyt. Tekniikan puolella on lisäksi Stadialla kunnostettu oppilastyönä lauhduttajan kiertovesipumppu ja saimme hankituksi myös lauhduttajan syöttöpumpun.

Puuseppä on myös päässyt hyvään alkuun hyttien kunnostamisessa. Salongin, keittiön, messin sekä ylähytin vanerivuoraukset on tehty ja seinät sekä katot maalattu. Näiden tilojen lattioiden kunnostaminen on myös aloitettu. Viime vuonna valmistetut mahonkiovet sekä kaiteet ovat irrotettu loppukäsittelyä varten. Vähitellen aluksen visuaalinen ilme myös sisätiloissa oleellisesti muuttuu.

Lähiaikojen toimet

Olemme suunnittelemassa aluksen sähköjärjestelmää, jonka osalta olemme saaneet konsultointia sekä Akerin, että ABB Marinen asiantuntijoilta, tehtäviin liittyy kaapelointityöt ja valaistuksen toteutus, akustot ymv. Septitankki järjestelmän tarkempi selvittely kuuluu myös lähiaikojen suunni-telmiin. Kyljistä puuttuvat ikkunaventtiilit joudumme irrottamaan toisesta aluksesta Raumalla ja kiinnittämään Turson kylkiin ja näin saamme alahytteihinkin hieman luonnonvaloa. Luonnollisesti myös pääkoneen peruskorjaus ja kattilahuoneen sekä muun tekniikan kunnostustyöt edellyttävät monia huoltotoimenpiteitä. Aluksen palauttamiseksi hiilikäyttöiseksi joudumme lisäksi teettämään mm uudet arinat ja kattilaluukut. Komentosillan kunnostaminen on myös aloitettu ja varsinainen tekninen varustaminen on myös kevään suunnitelmissa. Kyllä työlistalla on vielä suuri joukko muitakin tehtäviä odottamassa mutta ohessa kuitenkin eräitä selkeitä hankkeitamme.

Tavoitteet

Olemme asettaneet tavoitteeksi saada Turso valmiiksi ajokuntoon kesällä 2008, jolloin Helsingissä järjestetään höyrylaivatapahtuma ”Merellinen Helsinki” teeman yhteydessä. Alus on suunnitelmiemme mukaan tuolloin nähtävissä myös kotilaiturissaan kauppatorilla. Turso on saanut myös kutsun osallistua Kotkan Meripäiville tulevana kesänä, joten haasteita meille riittää, mutta ilman tavoitteita aikataulut helposti venyvätkin. Keskeistä tietysti projektimme aikataulun toteutumiselle on rahoituksen varmistuminen ja joudumme edelleen aktiivisesti etsimään lisää tukijoita hankkeellemme.
Yhdistykseemme on liittynyt noin 100 kannatusjäsentä ja sen kasvattamiseksi toivomme kaikkien jäseniemmekin osallistuvan. Vieraillessamme Ruotsissa höyrylaivatapahtumassa kesäkuussa meille kerrottiin muutamien alusten tukiyhdistyksissä olevan yli tuhat jäsentä, joten siinä meillä on esimerkkiä ja haastetta.
Ryhdy myös laivanvarustajaksi ja ole tukemassa Turson tulevaisuutta, käytä tilaisuutta itse hyväksesi ja hanki pysyvä muisto aluksella. Välitä myös tietoa mahdollisuuksista ystävillesi ja liiketuttavillesi.