Turso vuonna 2009

Edellisen vuoden korsteenissa kerroimme tavoitteestamme saada Turso liikkeelle tämän syksyn aikana ja siltä osin onnistuttiin, vaikka varsinaista risteilyä emme vielä ole tehneetkään. Alusta siirrettiin Hietalahdessa 13.11 ensimmäisen, kerran kunnostuksen jälkeen omilla koneilla ja tekniikan voitiin todeta toimivan odotetusti. Tapahtuma saikin varsin runsaasti julkisuutta olihan Mtv:n uutiset kuvaamassa ensimmäisen likkeellelähdön. Samoin Helsingin Sanomien artikkeli vaikutti siihen että viikonlopun aikana satoja ihmisiä kävi tutustumassa alukseen. Tulet ovat olleet kattiloissa jo useampaan kertaan ja paineet nostettu niin, että aluksen tekniikkaa on voitu testata ja koekäyttää laiturissa. Liikkeelle saaminen ei kuitenkaan ole ollut itsetarkoitus vaan tavoite on ollut ja on edelleen se, että etenemme entisöinnissä ja kunnostuksessa loogisessa järjestyksessä, voimavarojemme mukaan. Mutta nyt voimme luvata, että alus on liikkeellä tulevana kesänä.

Töitä on tehty koko vuosi lyhyitä kesälomia lukuun ottamatta entisen joukon voimin. Tekniikan puolella on saatu valmiiksi kaikki uuneihin liittyvät asiat kuten arinoiden ja luukkujen asennukset, vesilasit järjestelmineen on osin korjattu ja uusittu, generaattori höyrykoneineen asennettu paikoilleen. Merimuseosta saadut, ruorikoneiston pronssinen ruori ja perinteinen kompassi on kunnostettu ja asennettu paikoilleen. Varsin suuri urakka on liittynyt aluksen sähköistykseen, joka on toteutettu kokonaan uusiksi vastaamaan nykyisiä turvallisuusmääräyksiä. Aluksella on 24 V:n ja 110 V:n järjestelmät sekä lisäksi maasyöttö. Käyttöakusto mahdollistaa myös aluksen käytön ilman generaattoria. Alukselle on hankittu mm. pelkästään perusvalaistukseen yli 60 messinkistä valaisinta. Myös aluksen kansivalaistus on saatu valmiiksi. Septitankit on myös asennettu paikoilleen.

Vanha entisöity tamminen pelastusvene ja Suomenlinnasta saatu ja kunnostettu Jääeka on asennettu aluksen kannelle. Myös venetaavetti ja nostopuomit on saatu paikoilleen. Puutöitä on myös saatu monessa kohteessa valmiiksi. Takakannelle on valmistettu mahongista ja oregonmännystä perätaso ja komentosillalle oregonmäntyinen puukansi, samoin osittain yläkannelle. Uudet mahonkiovet jouduimme vielä kertaalleen huoltamaan ja samalla niihin asennettiin uudet messinkiset ikkunaventtiilit.
Salongissa olevat kaiteet on asennettu paikoilleen. Ruorihytin karkaistut lasi-ikkunat on uusittu, ja hytin sisustus on muuten valmis, mutta tekniikalle tarvittavat kaapit ja tasot ovat vielä työlistalla. Myös komentosillan tekniikka on vielä hankkimatta.

Alahytteihin hankitut valoventtiilit on kunnostettu ja odottavat paikoilleen asennusta. Edellä on mainittu ehkä pääosa vuoden aikana toteutetuista suuremmista kohteista, mutta monia aikaa vieneitä yksityiskohtia ei ole tässä lueteltu. Ensi kesään mennessä on tarkoitus saada alus risteilykuntoon, joskin alakerran miehistöhyttien entisöinti ja kunnostus jatkuu varmasti vielä kesän jälkeenkin, mutta me kaikki aktiivisesti mukana olevat sekä tukijamme odottelemme jo malttamattomina ensimmäisiä risteilyjä Tursolla.
Tulevan talven aikana on lisäksi tarkoitus Merenkulkulaitoksen edustajien kanssa saada Turson luokitukseen liittyvät kysymykset selviksi. Tarkoitus on myös suunnitella aluksen tulevaan käyttöön liittyvät seikat. Kun alus saadaan liikennöitävään kuntoon ensi kesäksi, on miehitys, catering, ylläpitohuollot, risteilyjärjestelyt ja useat muut käytännön järjestelyt saatava valmiiksi. Tiedossa on jo etukäteen, että tämän ainutlaatuisen ja historiallisen aluksen käyttöön löytyy paljon halukkaita, puhumattakaan siitä vaiheesta, kun alus on jo saanut näkyvyyttä ja julkisuutta ollessaan kauppatorilla laiturissaan.

Kuluneen vuoden aikana on projektiamme edelleen olleet taloudellisesti avustamassa pääosin vanhat tukijamme; Jane ja Aatos Erkon Säätiö, Museoviraston perinnelaivarekisteri ja uutena Holding Manutas Oy. Lisäksi edelleen varsin suuri tuki on saatu STX- telakalta, josta saimme merkittävää apua laivasähkötöiden toteutuksessa, samoin ABB Marinen osuus sähkötöiden suunnittelussa on ollut merkittävä. Lukuisa määrä eri yrityksiä on lisäksi toimittanut materiaaleja tuetuilla hinnoilla, mm. sähköihin liittyvien hankintojen osalta.