Turso vuonna 2010

Kuten aikaisemmin on kerrottu, Turso on lopultakin liikkunut omalla koneellaan! Paljon muutakin ehti Tursolle tapahtua kuluneen vuoden aikana.

Olemme jo useamman vuoden aikana siirtäneet ensimmäistä Turson koeajoa, mutta nyt se on saatu tehdyksi. Turso osallistui Helsingissä järjestettyyn perinnelaivatapahtumaan. Perjantaina 8. lokakuuta suoritetussa koeajossa oli mukana noin 30 henkeä, ja lauantain kutsuvierasristeilyllä oli mukana 48 henkilöä, miehistö mukaanlukien. Sunnuntain yleisötapahtumassa aluksella kävi yli 1 000 vierailijaa. Myös tiedotusvälineet seurasivat tapahtumaa.

Töitä tehty ahkerasti

Töitä on aluksella tehty kuluneen vuoden aikana edelleen ahkerasti, niin tekniikan puolella kuin myös hyttien ja muiden tilojen kunnostuksessa. Alunperin olimme suunnitelleet, että aluksen sivuilla olevien alakerran hyttien loppukunnostus tehdään vasta tulevan talven aikana, mutta kun saimme alkuvuodesta lisävoimia puusepän avuksi, pystyimme eristämään, levyttämään ja listoittamaan kyseiset miehistöhyttien seinät, lattiat ja katot. Myös sauna pesuhuoneineen on tehty valmiiksi. Pystyimme kunnostamaan myös keulassa olevat alakerran hytit. Saatuamme kabinetin hienoine nahkasohvineen ja pöytineen valmiiksi totesimme, että aluksen tulevaa käyttöä silmälläpitäen ruokailu- ja tarjoilutilat ovat riittämättömät ja päätimme yhdistää keulahyttejä, jotta saisimme lisää avointa yhtenäistä tilaa. Koska näiden hyttien rakenteissa todettiin kosteus- ja lahovaurioita, kaikki vanhat rakenteet jouduttiin uusimaan. Pohjat maalattiin, eristettiin ja levytettiin urakkavauhdilla. Keulahyteistä yksi varustetaan keittiöksi, kaksi hyttiä on yhdistetty ruokailutilaksi ja yksi hytti jätetään ehostuksen jälkeen siihen kuntoon, jossa se oli aluksen Suomeen tullessa, tilasta tehdään ”Turson museo”. Tämä olikin viimeinen peruskunnostamaton tila.

Keulahytin keittiön suunnittelu ja rakentaminen, takakannen rättikatto, komentosillan laitteiden asentaminen sekä monet muut viimeistelyt tulevat työllistämään tekijöitä vielä runsaasti. Tavoitteemme on, että alus saadaan mahdollisimman valmiiksi ensi kevään aikana.Turso on nyt katsastettu huvialukseksi, ja aluksen miehitys ja varustus on määritelty sen mukaisesti. Koeajon aikana molemmissa kattiloissa oli ensimmäistä kertaa täydet paineet, joten konehenkilöstöllä oli tilaisuus havainnoida höyrykoneen ja -kattilain toiminta sekä kirjata kunnostusta vaativat kohteet. Ymmärrettävästi sellaisia löytyi, ja ne tullaan kunnostamaan tulevan talven aikana.

Kiitos kaikille apua antaneille!

Jane ja Aatos Erkon Säätiö ja Museoviraston Perinnelaivarekisteri ovat olleet edelleenkin projektimme päätukijat. Olemme lisäksi saaneet tukea materiaaleina ja työsuoritteina useilta eri toimittajilta. Olemme sopineet uuden tukijamme Edita Prima Oy:n asiantuntijoiden kanssa Turson kotisivujen uudistamisesta ja tulevan talven aikana saamme toivottavasti uudet sivut julkaistua. Tulemme sivuilla tiedottamaan kaikesta alukseen liittyvästä, myös tulevista tapahtumista ja risteilyistä

Pekka Snellman
Satamajäänsärkijä s/s Turso yhdistys ry
Puheenjohtaja