TURSON korjaus- ja entisöintitoimet Päijät-Steel’n telakalla Isnäsissä

Aluksen saapumisen jälkeen korjaustoimet telakalla aloitettiin varsin pikaisesti. Työt aloitettiin ensin tyhjentämällä aluksesta runsaasti tarpeetonta tavaraa, jotka eivät alukseen olleet alunperin kuuluneet, lähinnä edellisen omistajan erilaista ”romua ja tarviketta”. Seuraavaksi aloitettiin varsinaiset metallityöt polttoleikkaamalla irti mm. törmäyslistat ja sivupartaat kokonaan ja huomattava määrä erilaista hitsattua vahviketta, putkea ymv. Rautaromua on näin syntynyt yli 20 t. Lisäksi aluksen kannelta on poistettu isot sähkökaapit, masto sekä muuta kannelle venäjällä ilmestynyttä ”laitetta”.

Polttoleikkaus- ja erilaisia irrotustöitä on suoritettu yli 1000 työtuntia, joten se ehkä kuvaa ainoastaan purkutyön laajuutta.
Törmäyslistat ja sivupartaat olivat rakennettu venäjällä kokonaan uudelleen ja ne olivat aluksessa varsin kolhiintuneita. Korjaamisen sijaan oli perusteltua purkaa kaikki pois ja rakentaa ne uudelleen vastaamaan myös alkuperäistä rakennetta. Sivupartaat ovat jo saatu valmiiksi metallitöiden osalta. Venäjällä lyhennetyt komentosillan laidat saatetaan myös alkuperäisiin mittoihin ja uusi masto sijoitetaan alkuperäiselle paikalleen komentosillan takaosaan. Myös hinauskaari sekä pelastusvene taavetteineen palautetaan alkuperäiseen asuunsa. Alukseen rakennetut raskaat ovet on tarkoitus myös korvata alkuperäisen mallisilla puuovilla.Tavoite on saada kaikki metallityöt aluksen rungossa ja ulkokansilla suoritettua ennen varsinaista telakointia. Myös kaikkien ulkopuolisten osien kuten korsteenin, kannen, hytti- ja muiden rakenteiden puhdistus, hionta ja maalinpoistotyöt on myös aloitettu.
Toimenpiteiden laajuudesta ja myöhäisestä ajankohdasta johtuen varsinainen telakointi suoritetaan aikaisin keväällä. Tikkurilan Väritehtaiden asiantuntijat tutustuivat alukseen ja suosittelivat maalauksia suoritettavaksi vasta keväällä. Tällöin voidaan suorittaa hiekkapuhallukset ja maalaukset siten, että saamme parhaan mahdollisen lopputuloksen. Tikkurilan Väritehtaat on tukenut yhdistystä toimittamalla kaikki maalit lähes ilmaiseksi. Pohjamaaluksia tullaan luonnollisesti suorittamaan kuitenkin puhdistus- ja korjaustöiden edetessä.

Aluksen kone- ja kattilahuoneissa on myös suoritettu purku- ja puhdistustöitä ja on todettu, että koko putkisto on tarkastettava ja myös suuri joukko paineellisia putkia on joko uusittava tai korjattava. Valtaosa eri koneikoista ja höyryventtiileistä on huollettava ja osin uudistettava. Töitä konehuoneen puolella on odotettavissa varsin runsaasti, ja niihin keskitytään varsinaisesti aluksen ulkopuolella tehtävien toimen-piteiden jälkeen. Konetilojen pesu ja puhdistus sekä maalinpoisto on osaltaan myös hidasta ja osin varsin hankalaa työtä ja siihen on liittynyt myös pilssin ja erilaisten säiliöiden öljynpoisto ja puhdistus. Aluksessa on ollut eri lohkoissa ja säiliöissä varsin suuri määrä vedensekaista öljyä, jotka ovat jo pääosin poistettu. Ekokem tuki projekti-amme avustamalla ongelmajätteiden poiston ja hävittämisen.
Aluksen sähköistys on ollut varsin sekava, kaapeleita oli ristiin rastiin kuin voimalaitoksessa mutta mitään selvyyttä kokonaisuudesta, puhumattakaan turvallisuudesta ei ole ja näin ollen vanha sähköistys on jo pääosin purettu ja tarvittava sähköistys suunnitellaan ja rakennetaan uudelleen. Näin varmistamme parhaiten myös sähköturvallisuuden ja toimivuuden. Näihin muutostöihin yhdistys etsii myös yhteistyö-kumppaneita.
Oma iso projekti on luonnollisesti aluksen sisätilojen ja erilaisten varastojen siivoaminen ja entisöinti. Tarkoitus on lisäksi yhdistää etusalonki ja viereinen hytti jotta alukselle saadaan hieman suurempi kokoontumistila. Aluksen keulapiikissä on myös suurehko käyttämätön tila jonne voidaan myöhemmin rakentaa myös lisää majoitustilaa.
Aluksen ikä ja käyttö Venäjällä sekä huollon puute ja korjausten toteuttamistapa on varmistanut sen, että projektimme on varsin haasteellinen. Kuten niin usein entisöinnissä niin myös Tursonkin osalta tehtävää on paljon enemmän kuin alun perin osattiin odottaa. Kuitenkin olemme päättäneet tehdä kaikki työt mahdollisimman huolella ja toteuttaa entisöinnin niin tarkasti kuin se on käytännössä mahdollista. Entisöintityötä helpottaa oleellisesti se, että olemme saaneet Merimuseosta kopioitavaksi yli 100 alku-peräispiirustusta. Telakan kanssa tekemämme sopimuksen mukaan alus on Isnäsissä ensi kevääseen asti ja se mahdollistaa niin korjaus kuin entisöintitöiden suorittamisen töiden kannalta oikeassa järjestyksessä.

Me voimme vapaasti projektin edetessä muuttaa toimenpidejärjestystä ilman, että siitä aiheutuisi ylimääräisiä kustannuksia projektillemme.
Työtä riittää runsaasti ja pitkäksi aikaa. Lukematon määrä erilaisia tehtäviä voidaan talkoovoimin suorittaa aluksella ja myös yksittäisiä osia ja laitteistoja voidaan korjata tai huoltaa myös muualla. Yhdistys toivoo erityisesti seuramme jäseniä liittymään yhdistyksen kannatusjäseniksi ja mahdollisuuksien mukaan osallistu-maan myös erilaisiin korjaus- ja kunnossapitotoimiin aluksella. Seuramme jäsenten aktiivinen rooli Turson tulevaisuudessa on varsin keskeinen ja myös historiallisen aluksen arvo on myös seuralle tärkeä. Turso tulee olemaan esillä julkisuudessa varsin näkyvästi ja se osaltaan edesauttaa myös Suomen Höyry-pursiseuran arvostusta höyrylaivaperinteen vaalijana.
Ennakoitua suurempi työ edellyttää myös taloudellisten resurssien vahvistamista. Yhdistyksen tavoitteena on löytää lisää yhteistyökumppaneita, jotka tukisivat taloudellisesti tätä kansallisestikin arvokasta projektia.
Korjaus- ja entisöintiprojektia koordinoi ja valvoo Esko Härö. Hän itse osallistuu aktiivisesti myös käytännön toimenpiteisiin aluksella. Hän huolehtii materiaalihankinnoista ja ulkopuolisilla urakoitsijoilla mahdollisesti teetettävien töiden selvittelyistä ja tarjouksista. Tekninen ryhmä ja yhdistyksen hallitus tekee lopulliset päätökset toteutettavista toimenpiteistä.
KotisatamaTurson kotisatamaan liittyvät ratkaisut ovat edelleen kiinnostaneet varsin laajaa joukkoa, alukselle on tarjolla useitakin vaihtoehtoja kotisatamaksi. Yhdistyksen hallitus on kuitenkin päättänyt siirtää ratkaisua ja lopullisia neuvotteluja myöhäisemmäksi. Tavoite on tehdä kuitenkin päätös viimeistään telakoinnin jälkeen keväällä. Yhdistys haluaa korostaa sitä, että alus kunnostetaan liikkuvaksi museoalukseksi ja se tulee varmuudella vierailemaan kotipaikasta riippumatta kaikissa rannikkokaupunkiemme satamissa.