Turso 20.11.2006 Toimenpiteet telakalla Isnäsissä

Vuosi sitten syksyllä tehdyt tavoitteet s/s Turson Isnäsissä tehtävistä korjauksista saatiin pääosin toteutettua. Poikkeuksena oli lähinnä se, että aluksen telakointia ei voitu suorittaa viranomaisten määräyksien takia Isnäsissä, joten toteutimme telakoinnin myöhemmin Suomenlinnassa. Kuten useimmiten käy vanhan korjaamisessa, niin Tursonkin osalta korjaus- ja entisöintityöt osoittautuivat paljon ennakoitua suuremmiksi. Tosin vanhan aluksen korjaamisessa on yllätyksiin varauduttava. Eräät aikaa ja kustannuksia aiheuttaneet yllätykset löytyivät hyttien ja muiden sisätilojen purkutöiden yhteydessä. Aikojen saatossa aluksen sisätilojen lattiat on täytynyt uusia ja ne oli toteutettu valamalla paksu betonikerros vanhan lattian päälle. Samalla oli tukittu veden poistumisreitit. Kosteus pääsi rauhassa muhimaan ja rauta oli osittain hävinnyt betonin alta kokonaan, samoin seinien alareunoissa oli ruostuneita aukkoja.  Vaurioiden korjaaminen oli hankalaa mutta välttämätöntä.2006.08.01 Telakalla Myös kattorakenteet oli korjattu rakentamalla uusi katto vanhan päälle. Nämä korjaukset on nyt suoritettu ja hyttien seinät on osin hiekkapesty ja pohjamaalattu. Yläpartaat on uusittu kokonaan, komentosilta levennetty alkuperäisiin mittoihin, masto uusittu ja sijoitettu alkuperäiseen paikkaansa, raakitorvet uusittu, uudet mahonkiovet asennettu, messinkiset ikkunaventtiilit hankittu jne. Lisäksi aluksen rungossa, kansirakenteissa ja myös sisätiloissa on jouduttu uusimaan lukematon määrä erilaisia yksityiskohtia. Tavoitteenamme oli saada alus ulkoisilta osin edustavaan kuntoon ennen Hamina Tattoo tapahtumaa elokuun alussa, kiire tuli mutta kansi-rakenteet saatiin maalattua juuri ennen tapahtumaa.