S/S TURSO yhdistys onnittelee!

AriR

Yhdistyksemme hallituksen kokouksen yhteydessä 9.2.2012 pidettiin juhlallinen Ritarimerkin luovutustilaisuus. Läsnä olivat hallituksen edustajien lisäksi ministeri Aatos Erkon edustajana Klaus Rahka sekä Heli Rahka. Luovutustilaisuuden puheen piti S/S Turso –yhdistyksen puheenjohtaja Pekka Snellman. Puhe ohessa:

Me kaikki läsnä olevat tiedämme nyt aiheen tähän tilaisuuteen: minulla on varsin miellyttävä tehtävä kiittää sinua Ari ensinnäkin pitkäaikaisesta ystävyydestä ja yhteistyöstä Suomen Höyrypursiseuran ja Turso yhdistyksen hallitustyöskentelyn osalta. Mutta ennen kaikkea siitä arvokkaasta ja asiantuntevasta tuesta ja avusta mitä me kaikki höyrylaivavarustajat olemme sinulta saaneet.

Me kaikki täällä tiedämme sinun taitosi, kokemuksesi ja osaamisesi niin höyrytekniikan kuin myös laivojen ylläpidon osalta. Olet ollut aina kaikkien seuran jäsenten käytettävissä kun kysyttävää tämän hienon ja vaativan harrastuksemme parissa on tullut esiin.  Tietysti nyt viimeisten lähes seitsemän vuoden aikana Turson parissa on apuasi ja tukeasi tarvittu lukemattomia kertoja. Olit myös yksi keskeisiä henkilöitä koko Turson hankintaprosessin aikana. Olet ollut myös tukena ja apuna Eskolle Turson entisöinnin ja kunnostuksen yhteydessä. Olet myös osallistunut lukuisiin Tursoon liittyviin palavereihin ja tilaisuuksiin. Kaiken tämän olet tehnyt pyyteettömästi talkoohengessä kaikki nämä vuodet. Turso on tarvinnut sinua ja tulee tarvitsemaan edelleenkin.

Ansiolistasi höyryn parissa ei suinkaan ole ainoastaan oma laivasi tai Turso, vaan varsin arvokasta on ollut se työ, jota olet Suomen Höyrypursiseuran edustajana tehnyt Museoviraston perinnelaivalautakunnassa yhdeksän vuoden ajan. Tämänkin tehtävän ohessa olet ollut suurena apuna kun varustajat ovat neuvoja tarvinneet hakemusprosesseihin liittyen.

Haluan kiittää sinua omasta, Suomen Höyrypursiseuran ja Satamajäänsärkijä s/s Turso yhdistyksen puolesta arvokkaasta työstäsi ja mikä tietysti on upeata, että Tasavallan Presidenttikin on huomioinut arvokkaan työsi ja myöntänyt sinulle Suomen Leijonan Ritarikunnan Ritarimerkin.